Разумевање дефиниције синестезије

Дефиниција синестезије је једноставна, али сложена. То је музика коју синестет доживљава као боју или мирис. Шта узрокује ово и које су његове врсте?