4 најчешћи типови темперамента

Који су различити типови темперамента и којем типу припадаш? Да ли сте сангвиник, флегматик, колерик или меланхолик? Знајте више о себи.

Шта је колерични темперамент?

Дискусија о различитим врстама темперамента, са посебним фокусом на колерични темперамент. Да ли сте вођа, доминатор или насилник?